Loading…

READY TO ROCK?

Click the button below to start exploring our website and learn more about our awesome company
Start exploring

Järvsö kyrka

Järvsö kyrka är en församlingskyrka och landsbygdskyrka i Järvsö församling. Kyrkan ligger på Kyrkön i Ljusnan, vid centralorten Järvsö, i Ljusdals kommun.

Kyrkan anses vara Sveriges största landsbygdskyrka. Den är byggd i sten med torn över koret, som ligger i norr. Kyrkan ligger i nord-sydlig riktning och inte som brukligt är öst-västlig. Anledningen till detta var att kyrkans storlek, 59×27,5 meter, gjorde att det enda sättet att placera den var på ryggåsen utmed Kyrkön.

Kyrkan byggdes 1832–38 sedan det visat sig att den gamla medeltida stenkyrkan, på samma plats, var för liten, trots att den bara några decennier tidigare byggts ut kraftigt. Vid tiden för bygget rådde svår missväxt och fattigdom vilket gjorde att bygget bidrog till många eftertraktade arbetstillfällen i trakten.

Kyrkan kom att bli så stor att den rymde 2 400 gudstjänstbesökare. År 1892 byggdes den dock om invändigt. Kyrkan omvandlades i och med detta från en salskyrka till en treskeppig basilika med invändig absid, då man satte in tolv kolonner i två rader i kyrkan. Ombyggnationen tvingades fram på grund av att sprickor i kyrkans väggar visade att det fanns risk att hela kyrkan kunde rasa. För att få rum med kolonnerna togs många platser bort i stolsfältet vilket gör att kyrkan efter ombyggnaden fick 1700 platser, vilket är lika många som den gamla kyrkan hade, som ju dömdes ut just på grund av för få platser. Vid en renovering breddades gångarna, och kyrkan fick ännu färre sittplatser. Kyrkan har nu drygt 1400 fasta sittplatser.

Kyrkans framsida med huvudingången finns med i den svenska filmen från 1946 Driver dagg faller regn.

Predikstolen från 1772 togs tillvara från den gamla kyrkan och sattes upp i den nya, där den fick sitta till 1892 års renovering, då en ny predikstol införskaffats. Den gamla kasserades och såldes på en auktion för en krona true socks soccer. Inköparen, Jonas Olsson Jerfsten, lät dock predikstolen ligga kvar på kyrkans vind, och 1936 skänkte han tillbaka den till församlingen. Vid 1958 års renovering restaurerades den och sattes upp på sin nuvarande plats.

Kyrkan har två orglar. Den stora orgeln på läktaren har byggts om och bytts ut flera gånger. Den nuvarande är byggd 1993 av Grönlunds Orgelbyggeri AB youth soccer jerseys wholesale. Man använde sig av den gamla orgelfasaden childrens drinks bottle, som byggdes 1754, och alltså även den satt i den gamla kyrkan. Orgeln har två manualer och pedal, med sammanlagt 30 stämmor. Kororgeln (också byggd av Grönlunds Orgelbyggeri AB) tillkom 1974 och har 13 stämmor.

Bland Järvsö kyrkas konstföremål märks bland annat ett medeltida fragmentariskt krucifix från 1300-talet. I sakristian finns originalanteckningar från ärkebiskop J.O bottled water in glass. Wallin, som när han invigde kyrkan sommaren 1838, skrev den så kallade Järvsöpsalmen, psalm 512 i den svenska psalmboken.

En trappa i avsatser leder upp till kyrkan.

Kyrkans södra sida och huvudingång.

Kyrkans västra långsida.

Kyrkan omkring år 1910.

Share This:

Hot Cheap Clothes Online | Kelme Outlet

MCM Rucksack | Kelme | maje dresses outlet| maje dresses for sale

kelme paul frank outlet new balance outlet bogner outlet le coq sportif outlet cheap online shopping websites with free shipping cheap online shopping websites for shoes